רבי מאיר בעל הנס זיע"א בטבריה

מתחם קבר רבי מאיר בעל הנס זיע"א

מוסדות רבי מאיר כוללים בתוכם את האחריות על כל מתחם קבר הציון הקדוש של רבי מאיר בעל הנס, במהלך השנים שופץ ותוחזק הקבר והתווספו מוסדות חינוך ובניהם תלמודי תורה כוללים וגני ילדים. העמותות הקשורות למוסדות רבי מאיר כוללות רבי מאיר בעל הנס, ישיבת מאיר בת עין, עמותת קבר רבי מאיר בעל הנס זיע"א ועמותת יצחק אייזיק משכן קאליב.

מוסדותנו

  • כוללים
  • ישיבה לצעירים
  • מעונות יום וגני ילדים
  • תלמוד תורה

הפעילות במתחם קבר רבי מאיר בעל הנס זיע"א

חדר הנצחה

הנהלת מתחם רבי מאיר בעל הנס זיע"א מאפשרת לכל אדם להנציח את שם יקיריו על לוח נרות זיכרון אלקטרוני ולזכות בתפילה לעילוי נשמתם.

אירועים

המבקרים הרבים הפוקדים את קברו של רבי מאיר בעל הנס זיע"א, אמנם מגיעים למתחם כדי לזכות בברכה ולהתפלל לישועה, אך רבים מהם בוחרים גם לקיים אירועים מיוחדים במקום, כגון: בר מצווה, ברית מילה, הפרשת חלה, סעודת הודיה וטקס ה"חלאק'ה" המסורתי. מרבית האירועים נעשים בתיאום מראש עם הנהלת המקום.

יצוין כי כל הפעילות הנרחבת והענפה המתרחשת מידי יום ביומו באורח קבע במתחם רבי מאיר בעל הנס זיע"א וביתר המוסדות, מתאפשרת אודות לתרומותיהם של נדבנים יקרים וטובי לב, המבינים את חשיבות המשך קיומן של הפעילויות במקום.

המבקרים הרבים הפוקדים את קברו של רבי מאיר בעל הנס זיע"א, אמנם מגיעים למתחם כדי לזכות בברכה ולהתפלל לישועה, אך רבים מהם בוחרים גם לקיים אירועים מיוחדים במקום, כגון: בר מצווה, ברית מילה, הפרשת חלה, סעודת הודיה וטקס ה"חלאק'ה" המסורתי. מרבית האירועים נעשים בתיאום מראש עם הנהלת המקום.

התחבר אלינו