• תרומה

    הקדישו את תרומתכם לכבוד רבי מאיר בעל הנס זיע"א

    הקדישו את תרומתכם תרמו למוסדות רבי מאיר בעל הנס זיע,א והקדישו את תרומתכם לזכרם או לכבודם של יקירכם , היום יותר מתמיד מסודות רבי מאיר בעל הנס זיע"א זקוק לתמיכתכם כדי להמשיך ולפעול בהפצת התורה הקדושה. בתקופה זו של חוסר ודאות כלכלית, מוסדות רבי מאיר בעל הנס מכפיל מאמציו על מנת להנחיל את משמעותה של התורה והמשנה והערכים הבסיסים של העם היהודי. מוסדות רבי מאיר בעל הנס מוקיר תודה עמוקה לתמיכתך הנדיבה בפעילותינו ומקדם בברכה תומכים וחברים המהוים כשותפים למשימתינו הקדושה בשנים האחרונות מפעיל מכון י"ד משניות דרבי מאיר את לימוד המשניות מתוך ספר "מאיר בת עין " אשר חודש ונכתב באותיות בהירות וברורות עם מפרשים רבי עובדיה מברטנורה, משנת אליעזר.בסדר לכל יום י"ד משניות כנגד יום הילולה דרבי מאיר בחודש אייר. מכון י"ד משניות דרבי מאיר הנמצא במתחם הקבר מבקש לאתר תורמים שבנדיבותם יתמכו בלימוד וספר תהילים חשוב זה לכל תורם יוענק ספר מהודר י"ד משניות הכולל מפרשים וספר תהילים
התחבר אלינו