ברכות בציון רבי מאיר בעל הנס זיע"א בטבריה

ברכות בזכות רבי מאיר בעל הנס זיע"א

מוסדות רבי מאיר בעל הנס זיע"א בעיר טבריה תבנה ותקונן במהרה בימינו אמן העמידה גבאי צדקה יראי השם אשר מוסרים עצמם משעות הבקר המוקדמות ועד השעות הלילה על מנת לאפשר לבאיי הציון להתברך מפיהם שהרי נאמר אל תהיא ברכת הדיוט קלה בעיניך" ובזאת הם עושים שליחותם בגביית צדקה לתלמוד התורה,לכוללים ולמעונות היום .הפזורים ברחבי העיר טבריה , רבים הם האנשים החוזרים לפתח דלתותיהם ולבשר כי אכן התפילה נענתה בזכות הצדקה לעילוי נשמת התנא רבי מאיר בעל הנס זיע"א. כמו כן נר השמן הידוע בסגולתו שנאמר עליו רבות אין ספור מעשיות תקצר היריעה מהכיל אודות הישועות בזכות השמן למאור לזכות רבי מאיר בעל הנס. סגולה למציאת אבדה "אמר רבי בנימין הכל בחזקת סומין עד שהקדוש ברוך הוא מאיר את עיניהם,מן הכא ויפקח אלוקים את עיניה" (עפ"י מדרש רבא בראשית נ"ג , י"ט) ואומרים אלהא דמאיר ענני:אלהא דמאיר ענני: אלהא דמאיר ענני: בזכות הצדקה שאני נודב לזכות רבי מאיר בעל הנס זכותו יגן עלינו, אמצא את האבידה שאיבדתי:

התחבר אלינו