ניסים אישיים

מעשי ניסים בזכות רבי מאיר בעל הנס זיע"א:

שמי טנגי מרדכי לפני כשנה סבלתי רבות מרעש חזק ביותר באוזנים כמו סירנות לא מפסיקות לצלצל ודפיקות כמו פטיש בתוך הראש. נשעתי באחד הפעמים לקבר רבי מאיר בעל הנס זיע"א בטבריא להתפלל על עצמי לבקש רחמים ונדרתי אם בעזרת השם ילך לי הכאב מהאוזניים אני חוזר בחזרה לקבר וכך זה היה יש לציין שפניתי להרבה רופאים אך ללא מענה אני מאימין שזכות הצדקה לרבי מאיר עמדה לי נס גדול היה לי השבוע בשעת לילה חשוכה של ליל שבת ירדתי במדרגות בזהירות מרובה בשל גילי המופלג 80 לפתע אני כולי סחרחות מאבד שווי משקל ומידרדר שבע מדרגות. תוך כדי כךאני קורא רבי מאיר בעל הנס שיעשה לי נס ואצא בשלום עכשיו אני כאן בא להודות לה" בזכות רבי מאיר בעל הנס צורי אלי בן הרב יעקב. לכבוד רבי מאיר בעל הנס נס גדול היה לי השבוע איבדתי שקית ובה איבחונים חסויים ויקרים והאמת פחדתי מאוד גם על שמי הטוב ועל עבודתי ושבועיים הייתי בעצב וברוב צער פניתי לרבי מאיר בעל הנס ואמרתי את הפסוק:אלהא דמאיר ענני אלהא דמאיר ענני אלהא דמאיר ענני ולא עובר זמן מה והשקית התגלתה מול עיני שוש בן צבי. הריון בזכות התפילה אנחנו הרוש יהודה וקרן נשואים מזה שלוש שנים בתחילת השנה הראשונה לנישואין נכנסה אישתי להריון ברוך השם אבל לצערנו ההריון לא החזיק מעמד ובחודש השישי הייתה לה יריד מים והוחלט להפסיק את ההריון כעבור 10 חודשים שוב הייתי בהריון ושוב לצערנו הרב הייתה ירידת מים לא התיאשנו ונשנו תפילה לאל השוכן במרומים בזכות רבי מאיר בעל הנס אחר שנה שוב ניכנסתי להריון ונול לי בן וקראתי לו נהוראי מאיר על שם הצדיק.

התחבר אלינו