קבר רבי מאיר זיע"א טבריה

ידיד נכבד, שותף נאמן ואח יקר למשפחת מוסדות התנא הקדוש רבי מאיר בעל הנס זיע"א בעיר הקודש טבריה ת"ו

כאלפיים שנה צועד עם ישראל דור אחר דור לאורו של התנא הקדוש רבי מאיר זיע"א ונשען על זכויותיו הרבות, אשר כפי המקובל בידינו זכה להיות צינור להמשיך ישועות ונפלאות מאת הבורא יתברך, מעין שליח נאמן ועומד לעם ישראל בשעות בהן נזקק הוא לעזרה לסייעתא דשמייא. במשך כל הדורות הדהדה הקריאה המרגשת מלבבות כלל ישראל במצוקותיהם: "אלקא דמאיר ענני", ובאורח פלא ונס זכו מאת הבורא לישועות ונחמות בזכות התנא הקדוש זיע"א. סיפורים נוראי הוד, מעוררי התרגשות ומופלאים ביותר יוחסו במהלך הדורות לכוחו העצום של התנא הקדוש להשפיע ישועות לעם ישראל, ובמיוחד בימינו אלו שרבים רבים פוקדים את ציונו הקדוש בעיה"ק טבריה ומשיחים על קברו את מועקותיהם ומצוקותיהם וזוכים לישועות נפלאות בעקבות תחינותיהם בציון הקדוש ובזכות מצוות הצדקה לזכות התנא להחזקת מוסדות התורה הנקראים על שמו ואשר הוקמו לזכותו. ידיד יקר, שמחים אנו להציג בפניך מקצת מן הפעולות הנשגבות והמבורכות אשר מתקיימות לצדקת ולזכות התנא הקדוש זיע"א, הודות לתרומתך הברוכה ונדיבות ליבך הטוב.

התחבר אלינו