לימוד משניות לכבוד רבי מאיר בעל הנס זיע"א

נר ה" נשמת אדם מפעל לימוד והנצחה לזכר והנצחה הנפטרים ז"ל במסגרת ישיבתנו קיימת מחלקה מיודת של אנשים יראי שמים וביניהם כמה תלמידי חכמים, הלומדים יום יום משניות לעילוי נשמת הנפטרים ז"ל אחרי הלימוד אומרים קדיש והשכבה למנןחת אלה שהלכו לעולמם. הואיל וישנם רבים שאין להם בנים, או קרובים שיעלו את זכרם לאחר אריכותת ימים ושנים מציעה ישיבתינו בזאת את עזרתה לקיים לימוד בימי הזכרון (יאצייט) למנוחתם בגן עדן. כמו כן,אפשר להנציח בלוח הזכרון עם נר תמיד בהיכל הישיבה, את זכר הנפטרים ז"ל.

התחבר אלינו