ספר יד מאיר

ספר יד מאיר

ספר זה חשוב ומהודר נדפס בראשונה לפני כ-40 שנה בשם מאיר בת עין. יצא לאור לאחרונה במהדורה מחודשת לאחר שש שנות עבודה. מהדורה זו מורחבת וכוללת משניות נוספות מפרשים רע"ב. עם פרוש משנת אליעזר. עוד במהדורה החדשה: ספר תהילים מפואר י"ד מאיר להזכיר את יום ההילולה של רבי מאיר בעל הנס זיע"א. המשניות מחולקות לפי סדרה של ארבע עשר משניות כמניין י"ד מאיר. י"ד ר"ת של אבי המו"ל ר' יצחק דהן ז"ל. ספר זה עבר הגה מדוקדקת בנוסף כל הספר נכתב בניקוד מלא להקל על הקורא. עניין גדול ללמוד משניות על ציונו של רבי מאיר בעל הנס זיע"א זיע"א וידוע שאז שפתותיו דובבות בקבר. ניתן לרכוש עכשיו ב: 1800-800-991

התחבר אלינו