הפעילות במתחם קבר רבי מאיר בעל הנס זיע"א

הדלקת נר: במתחם רבי מאיר בעל הנס זיע"א יכולים המבקרים להדליק נרות שמן, בחדר מיוחד שהוקצה למטרה זו. הדלקת הנר מתבצעת עם ברכה ותפילה לישועה, לרפואה שלמה ולפרנסה טובה. חדר הנצחה: הנהלת מתחם רבי מאיר בעל הנס זיע"א מאפשרת לכל אדם להנציח את שם יקיריו על לוח נרות זיכרון אלקטרוני ולזכות בתפילה לעילוי נשמתם. אירועים: המבקרים הרבים הפוקדים את קברו של רבי מאיר בעל הנס זיע"א, אמנם מגיעים למתחם כדי לזכות בברכה ולהתפלל לישועה, אך רבים מהם בוחרים גם לקיים אירועים מיוחדים במקום, כגון: בר מצווה, ברית מילה, הפרשת חלה, סעודת הודיה וטקס ה"חלאק'ה" המסורתי. מרבית האירועים נעשים בתיאום מראש עם הנהלת המקום. יצוין כי כל הפעילות הנרחבת והענפה המתרחשת מידי יום ביומו באורח קבע במתחם רבי מאיר בעל הנס וביתר המוסדות, מתאפשרת אודות לתרומותיהם של נדבנים יקרים וטובי לב, המבינים את חשיבות המשך קיומן של הפעילויות במקום.

התחבר אלינו