גני ילדים זכרון מאיר בת עין

בסיימם את גיל הפעוטות עוברים הילדים למערכת עניפה של גני ילדים, טרום חובה וגני חובה. הנהלת המוסדות מתפעלת ביסודיות ובמקצועיות רבה 7 גני ילדים לשלל גילאי 3-6 שנים, בהם נהנים ומתחנכים כ-250 ילדי חמד - דור העתיד ותקוותו. ברשת הגנים מקבלים הילדים את חינוכם הראשוני והיסודי ומושקעת בו תשומת לב אינסוופית ומקצועית ביותר בכדי להכשירם ללימודי ההמשך בתלמוד התורה ובבית הספר. מעבר לצוות הקבוע של גננות וסייעות כפי המתבקש, מלווים אנשי מקצוע רבים, מיוחדים במינם ובתחומם, את גידולם הבריא, גופנית ונפשית של הילדים הרכים. לא סוד הוא כי תלמידים אשרזכו להתחנך ברשת הגנים של המוסדות הגיעו לאחר מכן למוסדות החינוך כשהם בשלים נפשית ובעלי מוכנות לימודית נפלאה ומושלמת. בלתי אפשרי להתעלם מהתנאים המיוחדים להם זוכים הילדים, הן במבנים המפוארים שהוקדמו בשנים האחרונות ואשר מצויידים בשיא המשכלול והפאר והן בשירותי התזונה המעולים שממעמידה הנהלת המוסדות לטובת ילדי חמד אלו בשנים הנפלאות שבהם מתעצבת דמותם ואישיותם לקראת עלייתם להמשך המכריע - בבית הספר היסודי.

התחבר אלינו