ישיבה לצעירים תורת מאיר

ישיבה לצעירים בתנאי פנימייה בה מתחנכים תלמידי כיתות ט'-י"ב המגיעים אליה מכל הצפון. ישיבת "תורת מאיר" נתפסת כישיבה המובילה בתחומה בצפון והביקוש ללמוד בה רק הולך ומתעצם משנה לשנה. 110 תלמידים לומדים ומתחנכים בישיבה, בה הם גם מתגוררים וזוכים לשלוש ארוחות מידי יום ובנוסף ארוחות ביניים. אחת לשתי שבתות נשארים התלמידים בישיבה. בתום ארבע שנות לימודי קודש, עוברים הבוגרים ללמוד בישיבות הגבוהות ברחבי הארץ ועם חתונתם או סיום לימודיהם, חוזרים מרבית האברכים להתגורר בטבריה ובונים בה את עתידם.

התחבר אלינו