כוללים

כדי לייצר בעבור האברכים המתגוררים בטבריה את הסביבה הנוחה ללימודי תורה ולפרנסה בכבוד, פתחו מוסדות רבי מאיר בעל הנס זיע"א מספר כוללים ברחבי העיר, בהם לומדים האברכים וזוכים למשכורת חודשית המסייעת להם בפרנסת הבית. חמשת הכוללים הפועלים במסגרת המוסדות, פזורים במרכז העיר, בעיר התחתית (מתחם קברו של התנא הקדוש) ובעיר העלית.

התחבר אלינו