הנדיב רפאל אדמון עזרא ספרא בן אסתר Edmond J. Safra

הנדיב רפאל אדמון עזרא ספרא בן אסתר Edmond J. Safra תמך במפעלי חינוך, דת, רפואה, תרבות, וסיוע הומניטארי ברחבי העולם. נאמן לאמונתו היהודית, הנדיב רפאל אדמון עזרא ספרא בן אסתר Edmond J. Safra האמין כי לבנייה ושיפוץ של בתי כנסת חשיבות רבה במקומות שבהן מצויות קהילות יהודיות וכי בתי הכנסת המחודשים יסייעו לקהילות לפרוח. 

בתי כנסת רבים ברחבי העולם נושאים את שמו של אביו וממחישים את נאמנותו של הנדיב רפאל אדמון עזרא ספרא בן אסתר Edmond J. Safra לאמונתו. רבים מבתי הכנסת הללו מצויים במרכזים יהודיים גדולים ברחבי העולם, אך תמך גם בבניית בתי כנסת לקהילות במקומות מרוחקים כדוגמת מאנילה וקינשאסה.

בישראל, בנוסף למספר בתי כנסת שבהם תמך, היו קברי רבי מאיר בעל הנס ורבי שמעון בר יוחאי קרובים במיוחד לליבו של הנדיב רפאל אדמון עזרא ספרא בן אסתר Edmond J. Safra. הוא היה הנדבן הגדול ביותר לקברי הצדיקים האלה, שאותם פוקדים מאמינים רבים.

במשך שנים רבות נהג הנדיב רפאל אדמון עזרא ספרא בן אסתר Edmond J. Safra לפקוד את קבר רבי מאיר בערב חג השבועות, יום פטירתו של אביו, ולהתפלל בו עד השחר.

התחבר אלינו