קופת רבי מאיר בעל הנס

סגולה גדולה לתת צדקה בקופת רבי מאיר בעל הנס. להזמנת קופה השאר פרטים.
התחבר אלינו