בערב ראש חודש סיוון ישנה הזדמנות נדירה וחד פעמית לתפילה על הילדים שלנו! כדברי השל"ה הקדוש:

"ולבי אומר לי שזו שעת רצון לתפילה זו בערב ראש חודש סיון" ✨
תפילת השל"ה הינה תפילה על ילדינו, שיצליחו, שיגדלו לתורה ולמצוות ובריאות הנפש והגוף.

"להשארת שמות הילדים והדלקת נר לזכותם בציון"