הילולת התנא הקדוש רבי מאיר בעל הנס הגיעה!

וזוהי הזדמנות מיוחדת ונדירה פעם בשנה לישועה, ברכה והצלחה! 🙏🏻

סגולה ידועה ומפורסמת מרבי חיים פלאג'י זצוק"ל לתת סכום כסף לצדקה, להדליק נר לכבוד רבי מאיר בעל הנס ולומר 3 פעמים

"אלהא דמאיר ענני"

ומובטח שתענה בקשתו