לכל אחד ואחת מאיתנו יש מישהו שזקוק לתפילה.
השאירו עכשיו שמות לתפילה ואנחנו נתפלל עבורם בציון ביום ההילולה ללא עלות!
6 שעות אחרונות לבקשת סגולה לברכה, פרנסה, זיווג ובריאות!

לכל אחד מאיתנו יש מישהו שזקוק לתפילה.
השאירו עכשיו שמות לתפילה ואנו נתפלל עבורכם ללא עלות! 6 שעות אחרונות לבקשת סגולה לברכה, פרנסה, זיווג ובריאות!

מלאו את הפרטים בצורה מדויקת

🔒 הפרטים שלכם שמורים עמנו ולא עוברים לצד ג'

לכל אחד מאיתנו יש אמא, ילד, אח, אחות או חבר שזקוקים לתפילה. תפילה לפרנסה, לזיווג, לבריאות או להצלחה.

ביום י״ד באייר, מדי שנה, נוהרים יהודים בהמוניהם לציון רבי מאיר בעל הנס ביום ההילולה הקדוש, יום מיוחד להדלקת נר, לתפילות ולבקשות!

השנה גם אם לא תוכלו להגיע, עדיין תוכלו להשתתף בהילולה!

השאירו שמות לתפילה ואנו נהיה השליחים שלכם, ונתפלל עבורכם ביום ההילולה ללא עלות!

לכל אחד מאיתנו יש מישהו שזקוק לתפילה.
השאירו שמות לתפילה ואנחנו נתפלל עבורכם בציון ביום ההילולה ללא עלות!

מלאו את הפרטים בצורה מדויקת

🔒 הפרטים שלכם שמורים עמנו ולא עוברים לצד ג'

כל הזכויות שמורות למוסדות קבר רבי מאיר בעל הנס