השאירו שם עכשיו

התכנית כוללת: שיפוץ והרחבה של הרחבה המרכזית, והקמת בניין שיכיל בתוכו מרכז תפילה עולמי, ומרכז מבקרים חדשני. 

 
המתחם החדש יכיל: בית מדרש מפואר, בית כנסת מפואר, אולמות ומקומות ישיבה, הכנסת אורחים, היכל ההדלקה, היכל המשניות, מרכז מורשת, וכל זה למען יהיה ביקורכם נעים ונחמד, כיאה וכנאה למקום גדול וקדוש זה.

מראות מהבניה