קיבלנו את בקשתכם ונתפלל עבור השמות שהשארתם!

🙏🏻

ההילולה כבר כאן וזוהי הזדמנות מיוחדת ונדירה פעם בשנה לישועה, ברכה והצלחה! 

רוצה שנדליק נר ונתפלל עבורך, וגם נשלח לך לוואטסאפ סרטון תפילה אישי, מרגש ובלתי נשכח?

סגולה ידועה ומפורסמת מרבי חיים פלאג'י זצוק"ל לתת סכום כסף לצדקה, להדליק נר לכבוד רבי מאיר בעל הנס ולומר 3 פעמים

"אלהא דמאיר ענני"

ומובטח שתענה בקשתו