נר תמיד בציון הקדוש

"נר ה' נשמת אדם" – ידוע כי לזכות הנפטר נהגו עם ישראל להדליק נר תמיד בבתי הכנסת ובבתי המדרש. בכל העולם ובכל מקום ניתן לראות הנצחת נר תמיד לעילוי נשמה. מעלת נר תמיד לעילוי נשמה מובאת בזוהר הקדוש וסודות נוראים נכתבו על כך. כעת יש באפשרותכם להנציח את יקיריכם בנר תמיד בציון הקדוש. נר התמיד נמצא בחדר ההנצחה החדש והמפואר שבנינו עבור כך ממש ממש בתוך מתחם הציון הקדוש.

200 ₪ 10x