הקדשת יום לימוד תורה

מעלת אחזקת  לומדי תורה

אומרת הגמרא {מסכת פאה א.א.} "שכרה של מצוות תלמוד תורה כנגד שכרן כל המצוות"

מצוות תלמוד תורה היא המצווה הרוחנית ביותר במתקיימת בחלק הגבוה שבאדם, בשכל. ועל כן מעלתה למעלה מכל שאר המצוות. גם כשברא ה' את העולם, ברא את התורה ואז את העולם כולו. לא כל אחד יכול לשבת ולקיים את מצוות  לימוד התורה, ולא כל אחד יכול לזכות בשכר הרב שמקבלים לומדי התורה.

"עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר" אומרת הגמרא "כי מי שמחזיק את תלמידי החכמים, יש לו חלק בלימוד התורה שלהם ובשכרם.

אנו בכוללות רבי מאיר בעל הנס נעביר את שמכם לאברכים הלומדים תורה יום וליל. ובזכות תמיכתם נזכה גם אנו לשמש שליחים עבורכם לברכה והצלחה. 

 
 

רבי מאיר בעל הנס

 

סכום לתרומה 500 ₪