הקדשת יום לימוד תורה

מעלת אחזקת  לומדי תורה

אומרת הגמרא {מסכת פאה א.א.} "שכרה של מצוות תלמוד תורה כנגד שכרן כל המצוות"

מצוות תלמוד תורה היא המצווה הרוחנית ביותר במתקיימת בחלק הגבוה שבאדם, בשכל. ועל כן מעלתה למעלה מכל שאר המצוות. גם כשברא ה' את העולם, ברא את התורה ואז את העולם כולו. לא כל אחד יכול לשבת ולקיים את מצוות  לימוד התורה, ולא כל אחד יכול לזכות בשכר הרב שמקבלים לומדי התורה.

"עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר" אומרת הגמרא "כי מי שמחזיק את תלמידי החכמים, יש לו חלק בלימוד התורה שלהם ובשכרם.

אנו במוסדות רבי מאיר בעל הנס נעביר את שמכם למאות האברכים הלומדים ברשת הכוללים של המוסדות ועוסקים בתורה יום וליל. ובזכות תמיכתם נזכה גם אני לשמש שליחים עבורכם לברכה והצלחה. ותזכו גם אתם להיות שותפים בלימוד התורה של מאות אברכי המוסדות.

סכום לתרומה 500 ₪