חדר ההנצחה

נר הנצחה ליקיר לבכם

נר הנצחה שיופיע לנצח נצחים במתחם הציון
נוכחות כלשהי של הנפטר אשר מונצחת במקום קדוש
נר ההנצחה עם שם יקירכם יתלה על קיר ההנצחה אשר ממוקם בחדר ההנצחות במתחם ציון קבר רבי מאיר בעל הנס

2000 ₪ בלבד, עד גמר המלאי