מעלת פדיון נפש

פדיון הנפש זו פעולה רוחנית הנועדה לבטל גזירות קשות ולשנות את מזלו של האדם. ואף לפני מצבים מיוחדים כדוגמת ניתוח, משפט, עסקה חשובה וכן הלאה, מומלץ מאוד לערוך את טקס פדיון נפש על מנת לשנות את מזלו של האדם לטובה.

לא כל אחד יכול לעשות את פדיון הנפש!

לעיתים הדבר אף מזיק אם עורך אותו מי שאינו לתמיד חכם המכיר ויודע ומבין את רזי עריכת פדיון הנפש כמבואר בספרים הקדושים. 

אנו בציון התנא הקדוש רבי מאיר בעל הנס, זכינו אשר אנו מחזיקים רבנים גדולים ויראי שמיים אשר משקיעים יום ולילה בלימוד התורה הקודשה ואף חלקם ברזי הקבלה, אשר למדו תקופה ארוכה את כל נושא פדיון הנפש בצורה הנכונה ביותר.

פדיון הנפש נערך על מטבעות כסף ייחודיים, וסכומם הינו קבוע וחקוק בספרי הקבלה.

זוכים אנו לשמש כשליחים עבור כל אותם אחינו בני ישראל הזקוקים לישועה ולנחמה לברכה ולהצלחה.

 
 

רבי מאיר בעל הנס

 

סכום לתרומה 160 ₪