מפתח הפרנסה

פריט דוקרטיבי המשולב יחד באבני חן לסגולה ולשמירה, ועליו חרוטים שמות הקודש אשר מיוחסים לשפע ופרנסה טובה.

זכות גדולה לתלות מפתח מיוחד ומהודר זה ליד פתח הבית על מנת שתמיד נזכה והשפע הגדול והמבורך יזרום אלינו בזכות התנא הקדוש רבי מאיר בעל הנס זיע"א.

כולל משלוח עד הבית!

180 ₪