הדלקת נר שמן בציון הקדוש

לכל עת צרה ושמחה, לכל זמן שאנו צריכים את הצדיק, אתם יכולים לפנות אלינו ואחד מגבאי הציון הקדוש ישמש כשליח עבורכם יתפלל וידליק נר מהשמן המבורך

של התנא האלוקי רבי מאיר בעל הנס זיע"א 

72 ₪