נר שמן למשך 40 יום (ללא סרטון)

ידוע ומפורסם, כי כאשר רוצים לקרוע שערי שמיים, מקפידים על תפילה רצופה למשך 40 יום. אנו בציון נתפלל ואף נדליק עבורכם נר מהשמן המבורך למשך 40 יום רצופים, ומאמינים אנו שבזכות התנא הקדוש יתגשמו כל משאלות לבכם לטובה לפני אבינו שבשמיים.

500 ₪ 2x