סעודה לעילוי נשמה

אודות מעלת הסעודה.

מובא בזוהר הקדוש כי כאשר מברכים על המזון ומכוונים לעילוי נשמת הנפטר, נשמתו של הנפטר רווה נחת ומתעלה במעלות השכינה הקדושה. אנו בציון נדאג כי מניין אברכים יערכו סעודת ויכוונו בברכות עבור נשמת יקיריכם, ובכך נזכה אנו לשמש שליחים עבורכם להשלים את תיקון נשמת הנפטר.

500 ש"ח