קדיש לשנה שלימה

מעלת אמירת קדיש לשנה שלימה

כותב האריז"ל בספר הקדוש והנורא "שער הכוונות" כי בכל פעם שאומרים קדיש, נשמת הנפטר עולה ממדרגה למדרגה ולא רק שיכולה להציל מדין גהינום, אלא שגם מעלה את הנפטר ממדרגה טובה אחת למדרגה טובה נוספת בגן עדן. ולכן יש תועלת גדולה באמירת הקדיש ועניית האמן עליו.

כשאדם נפטר לבית עולמו מחויבים בניו אחריו לומר עליו קדיש לשנה שלימה, ובמידה ואין לו בנים חתניו או אף נכדיו מחויבים באמירת הקדיש לשנה שלימה.

זוהי זכות שהיא חובה ובגדר מצוות כיבוד אב ואם!

אמירת הקדש מצריכה מניין של עשרה אנשים שלוש פעמים ביום למשך שנה שלימה. לא כל אחד מצליח לעשות את החובה הקדושה הזו. 

כותבים הפוסקים כי ניתן למנות שליח מיוחד שיאמר את הקדיש עבור מי שאין מי שיאמר עבורו את הקדיש במהלך שנת האבל.

אנו בציון הקדוש של רבי מאיר בעל הנס נמנה תלמיד חכם במיוחד עבור אמירת הקדיש מידי יום שלוש פעמים ביום למשך שנה שלימה, ללא הפסקה.

וכותב בספר "זכור לאברהם" שאין דבר המסוגל להגן על נפטר מן המזיקים יותר מאמירת הקדיש ואין כבוד גדול יותר לנפטרים מזה.

1800 ש"ח