קדיש 30 יום

מעלת הקדיש עבור יקיריכם

כותב האריז"ל בספר הקדוש והנורא "שער הכוונות" כי בכל פעם שאומרים קדיש, נשמת הנפטר עולה ממדרגה למדרגה ולא רק שיכולה להציל מדין גהינום, אלא שגם מעלה את הנפטר ממדרגה טובה אחת למדרגה טובה נוספת בגן עדן.

לכן יש תועלת גדולה באמירת הקדיש ועניית האמן עליו. וכותב בספר "זכור לאברהם" שאין דבר המסוגל להגן על נפטר מן המזיקים יותר מאמירת הקדיש ואין כבוד גדול יותר לנפטרים מזה.

אנו בציון נזכה לשמש שליחים עבורכם לאמירת קדיש כאן בציון התנא הקדוש. ובכך נזכה ליטול חלק חשוב בעליית נשמת יקיריכם.