ראש חודש ניסן בהדלקת נרות על ציונו של רבי מאיר בעל הנס! התכבדנו גם בביקורה של השרה מירי רגב