תמונת הדמיה בתלת מימד של קבר רבי מאיר בעל הנס טבריה בחלקו הדרומי

ניתן לראות את הרחבה ואת הבינין החדש שיוקם לרווחת המבקרים חדר שמן מפואר כולל אברכים מקום לשמחות בית כנסת מפואר ועוד ..

זכות עצומה ונוראה לכבודו של התנא רבי מאיר בעל הנס בינין מפואר ומרומם 

"אלהא דמאיר ענני"

רחבה דרומית