תפילה 40 יום

אודות תפילת 40 יום

מובא בספרים הקדושים, כי כאשר אדם זקוק לישועה וברכה מעל למנהג הטבע, יתמיד בתפילה במשך 40 יום ברצף ומובטח לו שיוושע.

אנו נשמש עבורכם כשליחים לפני מלך מלכי המלכים ונעתיר עבורכם בתפילה ע"י תלמידי החכמים שבקבר במשך 40 יום רצופים, ובטוחים אנו שבזכות התנא הקדוש רבי מאיר בעל הנס תזכו שיתקבלו התפילות ברצון.

לתרומה