תפילה 40 יום

אודות התפילה 

מובא בספרים הקדושים, כי כאשר אדם זקוק לישועה וברכה מעל למנהג הטבע, יתמיד בתפילה במשך 40 יום ברצף. ומובטח לו שיוושע.
אנו בציון נשמש עבורכם כשליחים לפני מלך מלכי המלכים ונעתיר עבורכם בתפילה ע"י תלמידי החכמים שבציון במשך 40 יום רצופים, ובטוחים אנו שבזכות התנא הקדוש רבי מאיר בעל הנס תזכו שיתקבלו התפילות ברצון.

לתרומה