זכינו לארח את אסיר ציון יהונתן פולארד

כרבי מאיר בשעתו הניצל מבית האסורים…זכינו לארח את אסיר ציון יהונתן פולארד הי"ו ואשתו. יחד עם סיור מיוחד במתחם הציון הקדוש… כל עם ישראל מגיע להתפלל ברבי מאיר בעל הנס.