הצטרפו לרבים התורמים ומשתתפים במצוות הכפרות לכיפור דרך קבר רבי מאיר בעל הנס טבריה

ללא צער בעלי חיים ובלי לצאת מהבית!

את פדיון הכפרות יעבירו רבני הציון לעניים הנזקקים והנצרכים לכך, בדיוק לפי ההלכה! 

גמר חתימה טובה ושנזכה להיחתם לחיים טובים, בריאות ושלום!

בערב יום הכיפורים נוהגים לקיים מצוות כפרות. עבור כל אחד מבני הבית לוקחים סכום של כסף שיוקדש לצדקה, מסובבים אותו מעל הראש ומבקשים שהכסף יכפר על עוונותינו כדי שנזכה להיכנס לחיים טובים, ארוכים ולשלום.

מקובל וידוע ביהדות שנתינת צדקה יכולה להציל ממוות ולזכות אותנו להיחתם לחיים!  

מוזמנים לקיים את מצוות הכפרות דרך קבר רבי מאיר בעל הנס טבריה ובעז"ה תזכו להיחתם לחיים טובים ולשלום

"זה הכסף ילך לצדקה וַאֲנִי אֵלֵךְ לְחַיִּים טוֹבִים אֲרוּכִים וּלְשָׁלוֹם"

כל הזכויות שמורות לקבר רבי מאיר בעל הנס טבריה