ביום י"ד באייר, מדי שנה, נוהרים יהודים בהמוניהם לציון
רבי מאיר בעל הנס ביום ההילולה הקדוש,
יום מיוחד להדלקת נר, לתפילות ולבקשות!
העבירו שמות לברכה בציון בהילולא   ,ובנוסף אם תרצו אפשר להוסיף כתובת לקבלת מפתח הפרנסה. 

ביום י"ד באייר, מדי שנה,
נוהרים יהודים בהמוניהם לציון
רבי מאיר בעל הנס ביום ההילולה הקדוש,
יום מיוחד להדלקת נר, לתפילות ולבקשות!
העבירו שמות לברכה בציון בהילולא   ,ובנוסף אם תרצו אפשר להוסיף כתובת לקבלת מפתח הפרנסה. 

ביום י"ד באייר, מדי שנה, נוהרים יהודים בהמוניהם לציון
רבי מאיר בעל הנס ביום ההילולה הקדוש,
יום מיוחד להדלקת נר, לתפילות ולבקשות!
העבירו שמות לברכה בציון בהילולא   ,ובנוסף אם תרצו אפשר להוסיף כתובת לקבלת מפתח הפרנסה.