כרבי מאיר בשעתו הניצל מבית האסורים…זכינו לארח את אסיר ציון יהונתן פולארד הי"ו ואשתו. יחד עם סיור מיוחד במתחם הציון הקדוש… כל עם ישראל מגיע להתפלל ברבי מאיר בעל הנס.